TÄVLINGSVILLKOR

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hanteras i samband med tävlingen kommer att behandlas av Raisioaqua Ltd, PL 101 (Raisionkaari 55), 21201 Raisio, som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen och kommer eventuellt utnyttjas i reklamsyften.

ALLMÄNA TÄVLINGSVILLKOR

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.

2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.

3. Ansvarig för tävlingen är:
Raisioaqua Ltd, PL 101 (Raisionkaari 55), 21201 Raisio

4. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

5. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Raisioaqua. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Raisioaqua får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Raisioaquas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

6. Vinnarna utses, om ej annat anges , av en jury bestående av Benella Regnbåges marknadsteam. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via mail. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på internet. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

9. Anställda vid Raisioaqua samt partnerföretag eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.

10. Raisioaqua tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, sänts fel eller blivit för sent inskickat till Raisioaqua. Raisioaqua tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.