OM ÖSTERSJÖNS ALLA FISKODLARE ANVÄNDE BALTIC BLEND SKULLE NÄRINGSBELASTNINGEN ÅRLIGEN MINSKA MED

79 000 KG FOSFOR &
400 000 KG KVÄVE

Benella Regnbåge äter det specialframtagna fodret Baltic Blend. Råvarorna till fodret är närproducerade och fodret består till 80 procent av rybsolja från växtriket. Det bästa av allt är att när regnbågen får en så stor del av sin tillväxtenergi från den odlade rybsoljan kan vi minska användandet av fiskolja och därmed värna om fiskbeståndet i världshaven samtidigt som vi sänker fosfor- och kvävehalten i Östersjön.

VI JOBBAR FÖR EN

ANSVARSFULL & HÅLLBAR FISKODLING

När Benella Regnbåge matas med vårt foder tas det upp mer fosfor från sjön än vad odlingen släpper tillbaka. Ett tydligt bevis på vårt arbete för en mer hållbar fiskodling och ett välmående Östersjön är att den finska regnbågen klarat Världsnaturfondens höga krav och fått grönt ljus i WWF Sveriges fiskguide.

MSC-MÄRKNING

Strömming- och skarpsillsfisket i Östersjön är MSC-certifierat.
Fisken som används i fodret Baltic Blend kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön.

ASC-CERTIFIERING

Benella Regnbåge inväntar sin ASC-certifiering vilket garanterar en miljömässigt och socialt hållbar odling.

DOKUMENTERING

Vi är i färd med ISEAL-dokumentering och Code of Conduct

VILL DU VETA MER OM
VÅRT MILJÖARBETE?

Kontakta oss

*En Facebook Messenger-konversation
kommer att startas